• Tính từ

    (điện) có hiệu thế thấp (có thể dùng trực tiếp); phân biệt với cao thế
    đường dây hạ thế

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X