• Động từ

    (Khẩu ngữ) hỏi vặn đủ điều để bắt phải nói (nói khái quát)
    hạch hỏi đủ mọi điều

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X