• làm hại người thì tất sẽ bị người làm hại lại
    "Nàng rằng: Lồng lộng trời cao, Hại nhân, nhân hại, sự nào tại ta." (TKiều)
    Đồng nghĩa: ác giả ác báo, ác hữu ác báo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X