• Danh từ

  tình trạng thiếu nước do nắng lâu, không mưa gây ra
  trời hạn
  chống hạn cho lúa
  trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa (tng)
  Trái nghĩa: úng

  Danh từ

  thời gian quy định cho một công việc nào đó
  quá hạn đã ba hôm
  hết hạn bảo hành
  Đồng nghĩa: kì hạn, thời hạn

  Động từ

  quy định thời gian cho một công việc nào đó
  hạn cho ba ngày phải làm xong

  Danh từ

  điều không may lớn, tai nạn gặp phải do số phận đã định sẵn, theo quan niệm dân gian
  gặp hạn
  làm lễ giải hạn
  Đồng nghĩa: hạn vận, vận hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X