• Tính từ

  có phạm vi, mức độ bị hạn chế, không đủ để đáp ứng yêu cầu
  hiểu biết còn hạn hẹp
  đồng lương hạn hẹp
  nguồn kinh phí hạn hẹp
  Đồng nghĩa: eo hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X