• Danh từ

  mức vốn đầu tư cho một công trình xây dựng, phản ánh được tầm cỡ của công trình đó.
  thứ bậc khác nhau
  tiêu chuẩn hoá từng hạng ngạch cán bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X