• Danh từ

    phẩm chất, đạo đức của một người biểu hiện qua việc làm, qua cách đối xử với mọi người
    bị xếp loại hạnh kiểm trung bình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X