• Danh từ

  bộ phận nằm trong quả, do noãn cầu của bầu hoa biến thành, nảy mầm thì cho cây con
  hạt bí
  hạt cải
  gieo hạt đỗ
  Đồng nghĩa: hột
  quả khô của một số cây lương thực
  hạt lúa
  hạt ngô
  vật có hình giống như hạt gạo, hạt ngô
  hạt ngọc trai
  hạt sạn
  bị hạt bụi bay vào mắt
  lượng nhỏ chất lỏng có hình giống như hạt gạo, hạt ngô
  hạt sương
  hạt mưa

  Danh từ

  (Từ cũ) đơn vị hành chính thời trước, lớn hơn phủ, huyện.
  đơn vị quản lí của một số ngành
  hạt kiểm lâm
  đơn vị của giáo hội, nhỏ hơn địa phận và gồm một số xứ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X