• Danh từ

  phần trung tâm của nguyên tử, nơi tập trung hầu hết khối lượng của nguyên tử đó, mang điện tích dương.
  bộ phận có vai trò làm trung tâm, nòng cốt cho những bộ phận khác trong một hệ thống
  hạt nhân của phong trào
  gia đình là hạt nhân của xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X