• Danh từ

    thuyền chiến hoạt động trên biển
    chặn đánh hải thuyền của địch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X