• (mắt) ở trạng thái nửa nhắm nửa mở, không mở được to hẳn ra
    mắt hấp him buồn ngủ
    Đồng nghĩa: hấp hem

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X