• Tính từ

  tỏ ra vội vì muốn cho nhanh, cho kịp nên thường hành động thiếu cân nhắc
  hấp tấp chạy theo
  hấp tấp nên bị sai một con tính
  đừng có hấp tấp!
  Đồng nghĩa: vội vã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X