• Động từ

  (hiện tượng chất rắn hay chất lỏng) thu hút các khí, hơi và chất hoà tan
  hấp thu ánh sáng
  cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng
  Đồng nghĩa: hấp thụ
  thu nhận và chịu ảnh hưởng sâu sắc (nói về tư tưởng, văn hoá)
  hấp thu kiến thức
  Đồng nghĩa: hấp thụ, tiếp thu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X