• Danh từ

  phần ống tiêu hoá nằm tiếp sau khoang miệng và trước thực quản.

  Danh từ

  (Từ cũ) tước thứ hai, sau tước công, trước tước bá, trong bậc thang chức tước hàng quan lại thời phong kiến
  phong tước hầu

  Động từ

  thường xuyên ở bên cạnh để cho người trên sai bảo
  lính hầu
  cứ bày ra như thế thì không ai hầu được!
  Đồng nghĩa: hầu hạ
  đến trước mặt quan hoặc ra trước toà án để nghe lời phán bảo, xét xử
  ra hầu toà
  hầu kiện
  lí trưởng vào hầu quan
  (Kiểu cách) làm việc gì đó chỉ nhằm làm vui lòng người khác (là bề trên hoặc coi như bề trên)
  chơi hầu cụ mấy ván cờ
  ngồi hầu chuyện bà lớn

  Danh từ

  (Từ cũ) người con gái đi ở, hầu hạ trong gia đình nhà quyền quý thời phong kiến
  con hầu
  nàng hầu (nói tắt)
  "Công nữ quỳ xuống tâu lên, Chẳng đặng chính thất tôi xin làm hầu." (MPXH)

  Động từ

  (Văn chương) mong và cố thực hiện được điều biết là rất khó
  "Làm chi thắc mắc thêm sầu, Chim còn đón gió, rồng hầu đợi mưa." (PT)
  Đồng nghĩa: hòng

  Phụ từ

  (Từ cũ, hoặc id) từ biểu thị mức gần là như thế
  đêm đã hầu tàn
  nắng mãi, cây cỏ hầu chết khô
  Đồng nghĩa: hồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X