• hầu như khắp cả (mọi nơi, mọi chỗ)
    đi hầu khắp các miền của đất nước

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X