• Tính từ

  (Ít dùng) tốt với nhau trong quan hệ riêng, nhưng có tính chất bè cánh, thiên lệch
  hẩu với nhau
  đám bạn hẩu

  Tính từ

  (chất đất) có nhiều mùn
  chân ruộng hẩu
  đất hẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X