• Tính từ

  ở phía sau; đối lập với tiền
  đi theo lối cổng hậu
  dép quai hậu
  tiền hậu bất nhất
  . yếu tố gốc Hán ghép trước để cấu tạo danh từ, với nghĩa ở phía sau, thuộc thời kì sau, như: hậu duệ, hậu trường, hậu hoạ, v.v.; phân biệt với tiền.

  Tính từ

  cao hơn mức bình thường (thường về mặt vật chất, trong sự đối xử) để tỏ sự coi trọng
  đối đãi rất hậu
  thưởng hậu
  Đồng nghĩa: hậu hĩ, hậu hĩnh
  Trái nghĩa: bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X