• Động từ

  đãi rất hậu
  làm tốt sẽ được hậu đãi
  Đồng nghĩa: khoản đãi, trọng đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X