• Danh từ

  giai đoạn cuối của một thời kì lịch sử hay một chế độ chính trị - xã hội
  hậu kì đồ đá cũ
  Đồng nghĩa: mạt kì #
  giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng để hoàn chỉnh một bộ phim
  phần hậu kì của bộ phim được thực hiện ở nước ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X