• Động từ

  làm cho chất lỏng hoặc vật gì rời xa khỏi vật đựng bằng động tác đưa ngang nhanh và mạnh
  hắt cốc nước
  hắt từng xẻng đất vào gốc cây
  (luồng nước hoặc ánh sáng, âm thanh) bị đổi chiều do tác động của gió hay vật cản
  nắng hắt vào nhà
  mưa hắt vào mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X