• Phụ từ

  từ biểu thị tính liên tục của một hoạt động (thường là hoạt động tâm lí - tình cảm) diễn ra trong suốt cả thời gian dài
  điều hằng mơ ước
  anh là người mà tôi hằng quý mến
  từ biểu thị tính lặp đi lặp lại một cách định kì theo từng đơn vị thời gian được nói đến
  lễ hội hằng năm
  báo cáo hằng tháng
  hằng ngày hai người vẫn gặp nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X