• Danh từ

    đẳng thức đúng với mọi trị số gán cho các chữ trong đó
    {{a - b) 2 = a2 - 2ab + b2 là một hằng đẳng thức đáng nhớ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X