• Tính từ

    (Văn chương) hằng hà sa số (nói tắt)
    mặt sông hằng hà những đốm sáng lấp lánh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X