• Tính từ

  chắc chắn là như vậy, không có gì phải nghi ngờ
  việc này không hẳn là thế
  điều đó thì đã hẳn
  hoàn toàn, dứt khoát, không còn ở trạng thái nửa nọ, nửa kia
  bệnh chưa khỏi hẳn
  con tàu đã bị chìm hẳn
  "Trời bắt đầu tối, rồi tối hẳn. Sương mù xuống trắng xoá." (NgKhải; 21)

  Phụ từ

  từ biểu thị ý chỉ mức độ trọn vẹn, không phải chỉ một phần nào mà thôi
  thuê hẳn một chiếc ô tô
  nghỉ hẳn hai ngày
  Đồng nghĩa: đứt

  Trợ từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị ý như muốn hỏi về điều mà thật ra mình đã khẳng định
  hẳn anh cũng biết việc ấy?
  thế cậu tưởng dễ lắm đấy hẳn?
  Đồng nghĩa: chắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X