• Tính từ

  (Khẩu ngữ) có được đầy đủ các yêu cầu, theo đúng tiêu chuẩn như thường đòi hỏi
  nói có chứng cớ hẳn hoi
  lấy nhau có cưới xin hẳn hoi
  Đồng nghĩa: hẳn hòi
  thật sự, rõ ràng
  chính mắt tôi trông thấy hẳn hoi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X