• Phụ từ

  (Khẩu ngữ) từ biểu thị ý thuyết phục chỉ nên làm việc nào đó sau khi xong một việc khác hoặc chờ cho qua một thời gian nhất định
  tạt qua nhà đã rồi hẵng đi!
  để ăn xong hẵng nói!
  thôi về đi, mai hẵng hay
  từ biểu thị ý thuyết phục nên làm hoặc nên chấp nhận việc gì đó trước, còn tiếp đến những gì thì sau sẽ hay
  chuyện ấy hẵng cứ biết vậy đã
  Đồng nghĩa: hãy #
  (Khẩu ngữ) từ biểu thị việc nói đến cần được hoàn thành trước khi làm những việc khác
  cứ chờ hẵng!
  vào trong nhà hẵng!
  Đồng nghĩa: đã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X