• Tính từ

  có kích thước dưới mức trung bình hoặc mức yêu cầu, đặc biệt về bề ngang
  lối đi hẹp
  vải khổ hẹp
  đất hẹp, người đông
  Đồng nghĩa: chật
  Trái nghĩa: rộng
  có phạm vi bị hạn chế trong một lĩnh vực, một bộ phận nào đó
  lĩnh vực chuyên môn hẹp
  phạm vi kiến thức còn hẹp
  nói theo nghĩa hẹp
  Trái nghĩa: rộng
  không rộng rãi và độ lượng trong cách đối xử, ăn ở
  ăn ở hẹp với hàng xóm
  Trái nghĩa: rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X