• Tính từ

    (Phương ngữ, Khẩu ngữ) rất ít, thiếu, kém
    hẻo vốn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X