• Động từ

  không còn nữa, sau một quá trình tiêu hao, mất dần
  hết tiền
  hết hạn sử dụng
  súng hết đạn
  Trái nghĩa: còn
  đạt đến mức trọn cả, không còn gì nữa trong phạm vi được nói đến
  chưa nói hết câu
  hết lòng vì bạn
  cố gắng hết sức
  lấy hết can đảm mới dám nói
  mất đi một khoản, một lượng (vào một việc nào đó)
  tiêu hết năm mươi nghìn
  đi hết nửa ngày đường

  Phụ từ

  từ biểu thị ý kết thúc, không còn tiếp tục, tiếp diễn hay tồn tại một hoạt động, trạng thái, tính chất nào đó
  trời hết mưa
  hết giận
  "Còn duyên kẻ đón người đưa, Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng." (Cdao)

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về phạm vi không hạn chế của điều vừa phủ định
  không có đi đâu hết!
  chẳng làm sao hết!
  không còn gì nữa hết!
  Đồng nghĩa: cả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X