• (Khẩu ngữ) chỉ đến thế là cao nhất, không thể hơn được nữa
    "Đong chịu thì chỉ có đong đến năm hào là hết đất. Ai bán cho mình hơn?" (NCao; 30)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X