• Động từ

  (Thông tục) chết một cách đáng đời
  hết đời tên bạo chúa
  Đồng nghĩa: rồi đời, xong đời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X