• Phụ từ

  (Khẩu ngữ) đủ hết mọi cách, mọi khả năng, không thể có cách nào khác nữa
  nói hết nước mà nó vẫn không chịu
  nghĩ hết nước mà vẫn chưa ra
  quá lắm, không còn có thể hơn được nữa
  thật là độc ác hết nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X