• Danh từ

  hệ thống (nói tắt)
  hệ tuần hoàn
  hệ tiêu hoá
  hệ tư tưởng
  chi, dòng trong một họ, gồm nhiều đời kế tiếp nhau có chung một tổ tiên gần.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X