• Động từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) há rộng quá mức, trông xấu (hàm ý chê)
  hệch mồm ra cười
  Đồng nghĩa: hoác, ngoác, ngoạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X