• Động từ

  học tập và thực hành (nói khát quát)
  chăm lo việc học hành của con cái
  học hành ngày càng tiến bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X