• Danh từ

  (Khẩu ngữ) học sinh
  tuổi học trò
  "Học trò đèn sách hôm mai, Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào." (Cdao)
  người kế tục học thuyết của một người khác hoặc được người khác trực tiếp giáo dục và rèn luyện
  Viện Pasteur ở Hà Nội do Yersin, học trò của Pasteur xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X