• Động từ

  (Khẩu ngữ) họp bàn công việc chung (nói khái quát; thường hàm ý chê)
  họp hành liên miên
  lúc nào cũng họp với hành
  Đồng nghĩa: hội họp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X