• Danh từ

  thực thể tinh thần mà tôn giáo và triết học duy tâm cho là độc lập với thể xác, khi nhập vào thể xác thì tạo ra sự sống và tâm lí của con người
  gọi hồn
  ngẩn ngơ như người mất hồn
  hiện hồn
  Đồng nghĩa: linh hồn
  tư tưởng và tình cảm của con người, nói chung
  bức tranh rất có hồn
  bài viết không có hồn
  tinh thần của con người, về mặt chịu một tác động mạnh từ bên ngoài
  hoảng hồn
  liệu hồn
  mãi vẫn chưa lại hồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X