• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) lầu hồng
  "Hồng lâu còn khoá then sương, Thâm khuê còn rấm mùi hương khuynh thành." (CO)
  Đồng nghĩa: bình khang
  nơi ở của ả đào, ca kĩ thời phong kiến
  xóm hồng lâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X