• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) trời, tạo hoá
  "Hồng quân với khách hồng quần, Đã xoay đến thế còn vần chưa tha." (TKiều)
  Đồng nghĩa: con tạo, hoá công, hoá nhi

  Danh từ

  quân đội cách mạng (vô sản) ở một số nước xã hội chủ nghĩa
  hồng quân Liên Xô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X