• Danh từ

    điểm tròn ở giữa bia để làm đích tập bắn
    bắn trúng hồng tâm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X