• Tính từ

  (Từ cũ, Ít dùng) xấu hổ, tự lấy làm thẹn
  "Hoa tàn hoa héo không tươi, Đoái nhìn bạn cũ, hổ ngươi mười phần." (Cdao)
  Đồng nghĩa: hổ hang, hổ thẹn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X