• Danh từ

    rắn hổ mang rất lớn, da màu đen.
    Đồng nghĩa: hổ chúa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X