• Động từ

    (các bên giao chiến) xông thẳng vào nhau đánh giáp lá cà, không theo một trật tự nào cả.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X