• Danh từ

    hội đồng được bầu ra để quản lí, điều hành công việc của một tổ chức kinh doanh
    họp hội đồng quản trị của công tiGI MA DON GIAN QUA VAY?

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X