• Động từ

  gộp chung lại thành một cái lớn hơn
  hợp nhau lại thành một khối
  cả ba con sông đều hợp về đây
  Đồng nghĩa: hiệp

  Danh từ

  tập hợp gồm tất cả các phần tử của hai tập hợp khác, trong quan hệ với hai tập hợp ấy.

  Tính từ

  đúng với những yêu cầu, đòi hỏi của ai, của cái gì đó
  món ăn không hợp khẩu vị
  xin được việc làm hợp với chuyên môn
  Đồng nghĩa: hạp, phù hợp
  có những tính chất, những yêu cầu căn bản giống nhau, đi đôi được với nhau, không có yếu tố mâu thuẫn
  hai người ấy có vẻ hợp tính nhau
  chọn màu áo hợp với nước da

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X