• Danh từ

    thể hình thành do sự kết hợp của tế bào sinh sản đực và tế bào sinh sản cái.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X