• Động từ

  (nhiều loại, nhiều bộ phận) hợp chung lại với nhau để tạo nên một cái lớn
  các bộ phận hợp thành
  được hợp thành từ nhiều đối tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X