• Tính từ

    (Ít dùng) có những biểu hiện có sự đòi hỏi cần được thoả mãn về tình dục.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X