• Tính từ

  thuộc giới sinh vật mang đặc thù của những vật có cơ quan thực hiện chức năng sống
  thế giới hữu cơ
  có quan hệ không thể tách rời nhau để tồn tại hoặc hoạt động
  sự gắn bó hữu cơ
  mối quan hệ hữu cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X